kasahorow Sua,

Ishiwi Lelo: Indalama Shi Tulamo

Ukwingisha mukati ululimi onse.
Bemba
Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi.
Ine ndakumanya banka. Banka akawafwa ine.
Ine ndafwilea amakwebo.
Ine ndaamba bombesha.
Lilya, ine ndapanga indalama shi tulamo.
indalama shi tulamo, nom
/indalama shi tulamo/
Bemba
/ ine ndakwata indalama shi tulamo
/// ifwe tulakwata indalama shi tulamo
/ iwe ulakwata indalama shi tulamo
/// imwe mulakwata indalama shi tulamo
/ uyu alakwata indalama shi tulamo
/ uyu alakwata indalama shi tulamo
/// aba balakwata indalama shi tulamo

Bemba Bunonshi Dikishonari

<< Fumineko | Konkapo >>