Chibemba Numbers Zero To 20

leeng

Chibemba Numbers Zero To 20

Bemba: Count From Zero To Twenty ipendo chiBemba 0 zero 1-10 1 - umo 2 - bili 3 - tatu 4

Animals In Bemba

leeng

Animals In Bemba

Learn new vocabulary from the Bemba Library Book Series 6. Books in this series teach you the words

Daasebre Gyamena

leeng

Daasebre Gyamena

Daasebre Gyamena afwile Pali Cisano. Cikungulupepo 29, 2016.

Chibemba Second Person Singular Pronoun "Iwe"

leeng

Chibemba Second Person Singular Pronoun "Iwe"

chiBemba-English Exercise What is ine in English? _____________ What is iwe in English? ___________

Sano

leeng

Sano

Sano: 5. Zero, zero. Umo, umo. Bili, bili. Tatu, tatu. Ne, ne. Sano, sano. Chibemba Dictionary zero

Cine Lubali

leeng

Cine Lubali

Add "cine lubali" in Bemba to your vocabulary. cine lubali, adj Examples of cine lubali Usage: cin

Gino Costenaro

leeng

Gino Costenaro

Gino Costenaro ni nani? Gino Costenaro ni muntu. Uyu ni mwaume. Bumi uyu. [birthday] uyu ni Pali

Giuseppe Marchetto

leeng

Giuseppe Marchetto

Giuseppe Marchetto ni nani? Giuseppe Marchetto ni muntu. Uyu ni mwaume. Bumi uyu. [birthday] uyu