Chibemba Numbers Zero To 20

leeng

Chibemba Numbers Zero To 20

Bemba: Count From Zero To Twenty ipendo chiBemba 0 zero 1-10 1 - umo 2 - bili 3 - tatu 4

Animals In Bemba

leeng

Animals In Bemba

Learn new vocabulary from the Bemba Library Book Series 6. Books in this series teach you the words

Chibemba Second Person Singular Pronoun "Iwe"

leeng

Chibemba Second Person Singular Pronoun "Iwe"

chiBemba-English Exercise What is ine in English? _____________ What is iwe in English? ___________

Francesco Pinto

leeng

Francesco Pinto

Francesco Pinto ni nani? Francesco Pinto ni muntu. Uyu ni mwaume. Bumi uyu. [birthday] uyu ni 19

Gianni Sandri

leeng

Gianni Sandri

Gianni Sandri ni nani? Gianni Sandri ni muntu. Uyu ni mwaume. Bumi uyu. [birthday] uyu ni Pa Mul

Kompyuta

leeng

Kompyuta

Add a new Bemba word to your vocabulary. Kompyuta Examples: Determiners and kompyuta kompyuta kompy

Osoro taa w'akyi

leeng

Osoro taa w'akyi

"Osoro taa w'akyi" ni nshi? "Osoro taa w'akyi" ni [song]. Mailo, ifwe tukaimba "Osoro taa w'akyi". [

Actions In Bemba: Ukuishiba

leeng

Actions In Bemba: Ukuishiba

Ukuishiba ine ndaishiba iwe ulaishiba uyu alaishiba uyu alaishiba ifwe tulaishiba imwe mulaishiba ab