Ubupilibulo A "Master Kg - Jerusalema"

leeng

Ubupilibulo A "Master Kg - Jerusalema"

Tesh "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ni lwimbo. Ululimi a lwimbo ni Zulu. Ubupilibulo Jerusal

Ubupilibulo A "Kofi Kinaata - Last Show"

leeng

Ubupilibulo A "Kofi Kinaata - Last Show"

Tesh "Kofi Kinaata - Last Show". "Last Show" ni lwimbo. Ululimi a lwimbo ni akani. Ubupilibulo "Last