Nchito Mukati Johannesburg

leeng

Nchito Mukati Johannesburg

Ukusala Abantu balabanomweoa mukati Johannesburg. Nani?: Abantu a Johannesburg. Ilyo?: Pali Citatu.