Ubupilibulo A "Master Kg - Jerusalema"

leeng

Ubupilibulo A "Master Kg - Jerusalema"

Tesh "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" ni lwimbo. Ululimi a lwimbo ni Zulu. Ubupilibulo Jerusal

Cit Sano

leeng

Cit Sano

DO THE FIVE Help stop coronavirus HANDS Wash them often ELBOW Cough into it FACE Don't touch it SPA

Bushiku Bwaku Tusha

leeng

Bushiku Bwaku Tusha

Add "bushiku bwaku tusha" in Bemba to your vocabulary. bushiku bwaku tusha, nom /bushiku bwaku tusha

Langi

leeng

Langi

Add "langi" in Bemba to your vocabulary. langi, nom /langi/ Examples of langi Indefinite article:

Nchito Mukati Johannesburg

leeng

Nchito Mukati Johannesburg

Ukusala Abantu balabanomweoa mukati Johannesburg. Nani?: Abantu a Johannesburg. Ilyo?: Pali Citatu.

Imicitile

leeng

Imicitile

Add "imicitile" in Bemba to your vocabulary. imicitile, nom /imicitile/ Examples of imicitile Usage

Ukulunduluka

leeng

Ukulunduluka

Add "ukulunduluka" in Bemba to your vocabulary. ukulunduluka, nom /ukulunduluka/ Examples of ukulun

Buyo

leeng

Buyo

Add "buyo" in Bemba to your vocabulary. buyo, nom /buyo/ Examples of buyo Usage: Indefinite artic

Witkoppen Clinic: Cipatala Suma

leeng

Witkoppen Clinic: Cipatala Suma

Ukusala Aba bakulile cipatala. Ishina a cipatala ni Witkoppen Health and Welfare Centre. Uko?: Joha