Jozi,

Johannesburg ni pusuka?

Ukusala

Ifwe tulabanomweoa mukati Johannesburg. Ifwe tulaumfwa pusuka.

Nani?: Abantu bwa Johannesburg.
Ilyo?: Pali Cimo. Shinde 01, 2019 - Pali Cibili. Kutumpu 31, 2020
Nshi?: SAPS Crime Statistics

Icifumamo:

Ukwipaya:
549 bafishile amashiwi sano kapokola citeshoni pa.
2010-2020: ta alundile 93%
ipendo umo: Orange Farm kapokola citeshoni

Motoka Ubupupu :
841 bafishile amashiwi sano kapokola citeshoni pa.
2010-2020: ta alundile 156%
ipendo umo: Moroka kapokola citeshoni

Ing'Anda Ubupupu :
1076 bafishile amashiwi sano kapokola citeshoni pa.
2010-2020: ta alundile 16%
ipendo umo: Honeydew kapokola citeshoni

Repu:
998 basungile sano kapokola citeshoni pa.
2010-2020: ta acefyile 3%
ipendo umo: Dobsonville kapokola citeshoni

Murder:
Seven Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported murders. A total of 549 cases were reported at the top five stations. This represents a 93% average increase at these stations over ten years. The highest number of murder cases in Johannesburg were reported at Orange Farms Police Station.

Carjacking:
Ten Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported carjackings. A total of 841 cases were reported at the top five stations. This represents a 156% average increase at these stations over ten years. The highest number of carjacking cases in Johannesburg were reported at Moroka Police Station.

House Robbery:
Ten Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported house robberies. A total of 1076 cases were reported at the top five stations. This represents an 16% average increase at these stations over ten years. The highest number of house robbery cases in Johannesburg were reported at Honeydew Police Station.

Sexual Assault:
Seven Johannesburg Police Stations were in the top 30 for reported sexual assault. A total of 998 cases were reported at the top five stations. This represents a 3% average decrease at these stations over ten years. The highest number of sexual assault cases in Johannesburg were reported at Dobsonville Police Station.

While sexual assault cases have shown a small decrease, all other major crimes reported at the top five stations have shown a significant increase.

<< Fumineko | Konkapo >>