Ubupilibulo Bwa "Vusi Mahlasela - River Jordan"

leeng

Ubupilibulo Bwa "Vusi Mahlasela - River Jordan"

Tesh "Vusi Mahlasela - River Jordan". "Vusi Mahlasela - River Jordan" ni lwimbo. Ululimi bwa lwimbo

Ishiwi Lelo: Email

leeng

Ishiwi Lelo: Email

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "email" in Bemba email Bemba nom mulaprinta email Indefinite art

Amakwebo Musuma

leeng

Amakwebo Musuma

Learn new vocabulary from the Bemba Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Ishiwi Lelo: Hydrogen

leeng

Ishiwi Lelo: Hydrogen

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "hydrogen" in Bemba hydrogen Bemba sci Bemba Dikishonari Bemb

Ishiwi Lelo: Atomu

leeng

Ishiwi Lelo: Atomu

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "atomu" in Bemba atomu Bemba sci Bemba Dikishonari Bemba Inta

Ubupilibulo Bwa "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

leeng

Ubupilibulo Bwa "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade"

Tesh "Donzy & Kofi Kinaata - The Crusade". "The Crusade" ni lwimbo. Ululimi bwa lwimbo ni akani.

Ishiwi Lelo: Labu

leeng

Ishiwi Lelo: Labu

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "labu" in Bemba labu Bemba nom.1 labu wakwe Indefinite article:

Ishiwi Lelo: Kafundisha

leeng

Ishiwi Lelo: Kafundisha

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "kafundisha" in Bemba kafundisha Bemba nom ine ni kafundisha Ind

Msango

leeng

Msango

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "msango" in Bemba msango Bemba nom msango wakwe Indefinite artic