Msango

leeng

Msango

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "msango" in Bemba msango Bemba nom msango wakwe Indefinite artic

Amasambililo Ku Bonse

leeng

Amasambililo Ku Bonse

Ifwe tulafunda baumwaice. Baumwaice bambi balakwata mapepala awe. Uko?: Makhanda, Eastern Cape Ilyo?

Nyamfowa 3:11

leeng

Nyamfowa 3:11

Lesa alatemwa pakati. #Lesa #temwa #pakati

Ubupilibulo A "Wulomei - Omanye Aba"

leeng

Ubupilibulo A "Wulomei - Omanye Aba"

Tesh "Wulomei - Omanye Aba". "Wulomei - Omanye Aba" ni lwimbo. Ululimi a lwimbo ni gadangbe. Ubupili

Iyashi Lyabumi: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

leeng

Iyashi Lyabumi: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

Iyashi Lyabumi Ubushiku bwakufyalwa bwa Lennox Arthur ali Pali Citatu. Shinde 25, 1979. Abafyashi b

Afwa

leeng

Afwa

Add "afwa" in Bemba to your vocabulary. afwa, nom /afwa/ afwa in other languages What is afwa? ____

Icine

leeng

Icine

Add "icine" in Bemba to your vocabulary. icine, nom /icine/ icine in other languages What is icine?

Inkalata

leeng

Inkalata

Add a new Bemba word to your vocabulary. Inkalata Examples: Determiners and inkalata inkalata inkal

Ukwikatana

leeng

Ukwikatana

Add "ukwikatana" in Bemba to your vocabulary. ukwikatana, nom /ukwikatana/ Examples of ukwikatana