Nyamfowa 3:12

leeng

Nyamfowa 3:12

Nga iwe ulapeela pakati, iwe ulapokelela ubucingo. #iwe #peela #pakati #pokelela #ubucingo

Ubupilibulo Bwa "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

leeng

Ubupilibulo Bwa "Tv3 Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw"

Tesh "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw". "Bronya Ndwom - Afe Akɔ Aprɔw" ni lwimbo. Ululimi bwa lwimbo ni

Ishiwi Lelo: Imisonko

leeng

Ishiwi Lelo: Imisonko

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "imisonko" in Bemba imisonko Bemba nom ifwe tulalipila imisonko

Ishiwi Lelo: Bika

leeng

Ishiwi Lelo: Bika

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "bika" in Bemba bika Bemba nom.1 iciputulwa bwa ndalama pamo ine

Ishiwi Lelo: Website

leeng

Ishiwi Lelo: Website

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "website" in Bemba website Bemba nom.1 website obe Indefinite ar

Ishiwi Lelo: Kashita

leeng

Ishiwi Lelo: Kashita

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "kashita" in Bemba kashita Bemba nom.1 kashita musuma Indefinite

Ishiwi Lelo: Email

leeng

Ishiwi Lelo: Email

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "email" in Bemba email Bemba nom mulaprinta email Indefinite art

Amakwebo Musuma

leeng

Amakwebo Musuma

Learn new vocabulary from the Bemba Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good busi

Ishiwi Lelo: Hydrogen

leeng

Ishiwi Lelo: Hydrogen

Sambilil kutemwa, ubushiku onse.: "hydrogen" in Bemba hydrogen Bemba sci Bemba Dikishonari Bemb